Erasmus Mundus Joint Master Degree Cultures Littéraires Européennes

Αίτηση
CALL FOR APPLICATION 2023-24

Συνιστάται στους μαθητές να διαβάσουν προσεκτικά όλα τα παρακάτω. Για τη διαδικασία αίτησης και τις υποτροφίες, θα πρέπει να γνωρίζετε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 • Οικονομικές ενισχύσεις: στο μέρος 2 θα βρείτε τις προθεσμίες για τις διαθέσιμες οικονομικές ενισχύσεις ανάλογα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. 
 • Διαφορές μεταξύ των χωρών του προγράμματος και τρίτων χωρών: η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του μαθητή. 
 • Όρος του 12μηνου. 

 Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τα περιεχόμενα των παρακάτω σελίδων: 


1.ΠΡΟΘΕΣΜIΕΣ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΑΙΤHΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Mundus CLE είναι ανοιχτές δύο φορές το χρόνο με τις ακόλουθες προθεσμίες: 

 • Πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων > Οκτωβρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023 - όλοι οι φοιτητές 
 • Δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων:
  > Απριλίου - Μαΐου 2023 - για φοιτητές συνεργαζόμενων χωρών
  > Απριλίου - Ιουνίου 2023 - για φοιτητές χωρών του προγράμματος 


2.ΠΡΟΘΕΣΜIΕΣ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΑΙΤHΣΕΩΝ OIKΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαφορετικούς τύπους οικονομικής ενίσχυσης, δυνατότητα η οποία εξαρτάται από την πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας στην οποία συμμετέχουν οι υποψήφιοι. Η δήλωση της προτίμησης θα πρέπει να επισημαίνεται κατά την ώρα της αίτησης στο κατάλληλο σημείο της Ηλεκτρονικής Φόρμας της Αίτησης.

 • Πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων>  με δυνατότητα συμμετοχής στην επιλογή των υποτροφιών Erasmus + Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Υποτροφίες Erasmus Mundus. 
 • Δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων > με δυνατότητα συμμετοχής στην επιλογή άλλων οικονομικών ενισχύσεων που παρέχονται βάσει των διαθέσιμων κεφαλαίων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Οικονομικές Ενισχύσεις.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τις προυποθέσεις για υποτροφία Erasmus+ Erasmus Mundus Joint Master Degrees(EMJMD) κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής αίτησης, αλλά που έχουν επισημάνει στην αίτησή τους την επιθυμία λήψης άλλης οικονομικής ενίσχυσης, θα εισαχθούν αυτόματα στη δεύτερη κατάταξη η οποία αφορά τις υπόλοιπες οικονομικές βοήθειες.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο ErasmusMundusCLE μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης CLE (δείτε παρακάτω).

Επιλέξτε την φόρμα αίτησης αφού επαληθεύσετε τη διαφορά ανάμεσα σε φοιτητές προερχόμενους από χώρες του προγράμματος και από συνεργάτιδες χώρες καθώς και τον κανονισμό του 12μηνου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

EN PROGRAM
            
EN PARTNER
         

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Ιανουάριο του 2021 

Φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο που φοιτούν - ή θα εγγραφούν - στο Κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Erasmus Mundus in European Literary Cultures CLE (υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί τα έτη 2019-21, 2020-22, 2021-23 και 2022-24) θα συνεχίσουν να ενσωματώνονται  στους φοιτητές ή/και κατοίκους των χωρών Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων (Programme Country). 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κατεβάστε τη λίστα ελέγχου εδώ.

Θα πρέπει να γίνει μεταφόρτωση (upload) όλων των απαιτούμενων εγγράφων στην ιστοσελίδα της αιτήσεως.

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ρωσσικά ή Ελληνικά (για άλλες γλώσσες απαιτούνται επίσημες μεταφράσεις). 

ΕΓΓΡΑΦΑ:κάθε αρχείο και κάθε συμπληρωματικό έγγραφο θα πρέπει να μετονομαστεί ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ» «Όνομα» - «Είδος εγγράφου» (π.χ.SMITHMarc-CV). Γίνονται δεκτά μόνο αρχεία PDF και JPG. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ :

 1. Αντίγραφο διαβατηρίου εν ισχύ ή ταυτότητας (η ταυτότητα είναι δεκτή ΜΟΝΟ για πολίτες της ΕΕ) [SMITHMarc-IDENTITY.pdf].
 2. Αντίγραφο των πρωτότυπωνπτυχίων του φοιτητή, όπου αναφέρεται το τελικό επίπεδο σπουδών του. Όλοι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών έως τις 31 Ιουλίου 2022. Εάν ο φοιτητής δεν έχει λάβει ακόμα το πτυχίο του τη χρονική στιγμή της αιτήσεως και βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών, τότε θα πρέπει να καταθέσει ένα έγγραφο από το Πανεπιστήμιο των βασικών σπουδών του, που να αναφέρει την προσδοκώμενη ημερομηνία λήψης του πτυχίου του. Οι αιτήσεις των φοιτητών που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας θα ακυρωθούν [SMITHMarc-DIPLOMA.pdf].
 3. Αναλυτική βαθμολογίαγια τα μαθήματα του πτυχίου Bachelor[SMITHMarc-TRANSCRIPT.pdf].
 4. Πιστοποιητικά επάρκειας ξένων γλωσσών (π.χ. δίπλωμα, πανεπιστημιακές εξετάσεις, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας).
  [SMITHMarc-LANGUAGE1.pdf;SMITHMarc-LANGUAGE2.pdf;SMITHMarc- LANGUAGE3.pdf].

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ανεβασμένα στο ίδιο σύστημα της ηλεκτρονικής αίτησης) :

 1. Πλήρες βιογραφικό (CVEuropasstemplate) [SMITHMarc-CV.pdf].
 2. Μία επιστολή ενδιαφέροντος (όπου αναφέρεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του υποψηφίου και οι λόγοι της αιτήσεως συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE)[SMITHMarc-Motivation.pdf].
 3. Μόνο για τους υποψηφίους οι οποίοι αιτούνται υποτροφίας Εrasmus+ ErasmusMundusJointMasterDegree(EMJMD): Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση εργοδότη ή της μελέτης που πιστοποιεί την κατοικία του υποψηφίου την περίοδο των αιτήσεων.
 4. Δύο συστατικές επιστολές* από ακαδημαϊκούς/ερευνητές που έχουν συμμετάσχει στις ακαδημαϊκές σπουδές του υποψηφίου. Επιστολές απο τους συντονιστές καθηγητές των Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων δεν γινονται δεκτές. Οι συστατικές επιστολές που δε φέρουν επιστολόχαρτο του αντίστοιχου πανεπιστημίου και υπογραφή του συγγραφέα δεν θα ληφθούν υπόψη και η αίτηση θα θεωρηθεί ατελής [SMITHMarc-LRpdf; SMITHMarc- LR2.pdf].

*ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:

Τις συστατικές επιστολές: 

- μπορείτε να τις μεταφορτώσετε (upload) μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων Ή

- να σταλούν απευθείας από τους υπογράφοντες μέσω e-mailστις παρακάτω διευθύνσεις: lilec.erasmusmunduscle@unibo.it

Η λήψη όλων των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα επιβεβαιωθεί μέσω e-mail.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ.

5. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

Με δεδομένο πως οι διαδικασίες εγγραφής θα προέρχονται από το “Κέντρο του Πανεπιστημίου Υποδοχής”, όπου θα χρειαστεί να τελειοποιηθούν οι εγγραφές, όλοι οι επιλεγμένοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν:

α) το πρωτότυπο Πανεπιστημιακό τους πτυχίο με τον τελικό τους βαθμό

β) αναλυτική βαθμολογία (όλων των μαθημάτων που παρακολούθησαν) 

 Τα έγγραφα α) και β) θα πρέπει να νομιμοποιηθούν (παρακαλείσθε να διαβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες) και να προσκομισθούν μεταφρασμένα και επικυρωμένα από μία από τις παρακάτω αρχές: Πρεσβεία ή Προξενείο της Ιταλίας, Γαλλίας, Ελλάδος, Ρωσίας, Ινδίας, Πορτογαλίας ή Σενεγάλης. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί στη γαλλική, αγγλική, ιταλική ή ισπανική γλώσσα δεν είναι απαραίτητο να μεταφραστούν.  

Το εκάστοτε Προξενείο ή η Πρεσβεία θα πρέπει να επιλεγούν με βάση το Πανεπιστήμιο Εισαγωγής (π.χ. πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια = Πρεσβεία ή Προξενείο της Ιταλίας / πρώτο έτος στο Université de Haute-Alsaceή Université de Strasbourg= Πρεσβεία ή Προξενείο της Γαλλίας / πρώτο έτος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης = Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδος / πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας = Πρεσβεία ή Προξενείο της Πορτογαλίας).

γ) οι υποψήφιοι με έγγραφα α) και β) εκτός των Πανεπιστημίων της Κοινοπραξίας, πρέπει να προσκομίσουν στο CLEμία δήλωση από την Πρεσβεία/Προξενείο της Ιταλίας (DichiarazionediValore), Γαλλίας, Ελλάδος, Σενεγάλης, Ρωσίας, Πορτογαλίας ή Ινδίας που να αναφέρει ότι το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο προέλευσης αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον με τριετές ακαδημαϊκό δίπλωμα.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους θα γίνουν δεκτοί με όρους και θα πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο του πρώτου κύκλου σπουδών έως τις 31 Ιουλίου 2023. Οι αιτήσεις των φοιτητών που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας θα ακυρωθούν.

Τα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν στο CLE μέσω e-mail έως τις 31 Ιουλίου 2023 στην ακόλουθη διεύθυνση: lilec.erasmusmunduscle@unibo.it

Τα πρωτότυπα αυτών των εγγράφων πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία CLE του ιδρύματος υποδοχής (πρώτο πανεπιστήμιο υποδοχής) έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023. 

Cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies τρίτων

This site uses third-party cookies for traffic monitoring or for various services. Third-party cookies will be installed only if the "Third-party cookies" checkbox is selected and the OK button is pressed. Without third-party cookies some pages may not work. You can change your mind at any time by clicking on the "Cookies" link on each page at the bottom left. By clicking OK you declare that you have read the Privacy Policy and Cookie Policy and accept it the conditions

τεχνικά cookies
cookies τρίτων